ثبت کانال یوتیوب

برای اینکه کانال یوتیوب خود را به کاربران اینترنتی معرفی کنید می توانید آن را در این قسمت ثبت کنید.برای ثبت کانال یوتیوب ابتدا URL کانال خود را وارد کنید، سپس دسته بندی کانال یوتیوب خود  را وارد نمایید . پیشنهاد می شود لینک ۳ ویدیو منتخب کانال یوتیوب خود را هم وارد کنید تا مخاطبان آگاهی بهتری از کانال یوتیوب شما به دست آورند .

ثبت کانال یوتیوب

برای اینکه کانال یوتیوب خود را به کاربران اینترنتی معرفی کنید می توانید آن را در این قسمت ثبت کنید. برای ثبت کانال یوتیوب ابتدا URL کانال خود را وارد کنید .

آدرس کانال یوتیوب URL را به صورت کامل وارد نمایید .

مشخصات کانال شما

در صورتی که اطلاعات را کامل وارد نکنید، از اطلاعات پیش فرض کانال شما استفاده خواهد شد .
آیا مالک کانال یوتیوب هستید ؟(Required)
کانال شما در چه زمینه ای فعالیت می کند ؟ می توانید چند گزینه را انتخاب کنید .
لینک ویدیو های منتخب کانال شما
لینک URL سه ویدیو منتخب کانال یوتیوب تان را وارد کنید .
در صورتی که لوگو کانال خود را آپلود نکنید، از لوگو فعلی اتفاده خواهد شد .
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 2 MB, Max. files: 3.
  در صورتی که این بخش رو تکمیل نکنید، از اطلاعات کانال شما استفاده خواهد شد .

  اطلاعات تکمیلی

  مشخصات حقیقی
  مشخصات حقیقی تکمیل کننده فرم
  در صورتی که خارج از ایران هستید، پیش شماره فراموش نشود .
  آدرس ایمیل شما

  منو اصلی