اخرین مقالات

parsi amin
پادکست امین پارسی

به عقیده من بهتر است آدم #تلخکام باشد ولی بداند، تا اینکه خوشحال باشد و فریب‌خورده ...

فهمیدن، فکر می کنم این همه اون چیزیه که آدم می تونه از یه #دوست بخواد ...

هر زمان که خودت را کنار #اکثریت دیدی، وقت آن است که متوقف شوی و تامل کنی ...

#زندگی را خیلی جدی نگیرید، چون در هر صورت از آن زنده بیرون نخواهید رفت ...

هیچ کس حق ندارد پیش از رسیدن به شناخت کامل از ماهیت چیزی یا کسی به آن #عشق بورزد، یا از آن نفرت داشته باشد ...

لئوناردو داوینچی Share

شبی که ناگزیر بودم به مادری در وضع حمل کمک کنم ؛ دیدم که سخت ترین درد و والاترین لذت حالتی بس نزدیک به هم دارد ...

منو اصلی